კრედიტები

Teen Titans: The Judas Contract (2017)
as Damian Wayne / Robin (voice)
Justice League vs. Teen Titans (2016)
as Damian Wayne / Robin (voice)
Batman: Bad Blood (2016)
as Robin / Damian Wayne (voice)
Batman vs. Robin (2015)
as Damian Wayne / Robin (voice)
Son of Batman (2014)
as Robin / Damian Wayne (voice)
Rise of the Guardians (2012)
as British Boy (voice)